نظرسنجی

شما می توانید در این قسمت به خواننده ی مورد نظر خود رای دهید. همچنین اگر خواننده ی مورد نظر شما در این لیست وجود ندارد می توانید آن را به لیست اضافه کنید و به آن رای بدهید.

خوانندگانی که بیشترین رای را در این نظرسنجی کسب کنند، آهنگ های بی کلام بیشتری از آن ها ساخته خواهد شد.

توجه کنید که فقط در صورتی که خواننده مورد نظر شما در لیست وجود ندارد، آن را به لیست اضافه کنید و از اضافه کردن گزینه های تکراری خوداری کنید.

خواننده ی مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید.
  • افزودن پاسخ شما